Kristina Söderlund Rutberg och Hans Rutberg 2019-09-24: Fyrar och fyrväsende i Sverige

Foto: Rune Björkman