Michael H. Lindgren om Christopher Polhem 2013-10-30

Foto: Rune Björkman