Irene Johansson har bidragit med denna bild på ett daggvått spindelnät