Ulla Birgegård: Krim, Ukraina och Ryssland 2016-02-03

Foto: Rune Björkman