Jan Wärnbäck, Upplands Ornitologiska Förening, 2018-04-24

Foto: Rune Björkman