Våren 2022 - aktiviteter med  > > >


Vårutflykten till Norrtälje 2022-05-17

Foton: Kjell Svensson, Monica Andersson, Kerstin Bröms


Dan Andersson i ord och ton *)
"Jag väntar vid min mila". 2022-05-03

*) Lennart Andersson och Bertil Teodorsson                                                                 Foto: Sören Densjö


Frida Rångtell, PhD, "Om slumra"
2022-04-05

Foto: Owe Moltkesson


Per "Pelle Signal" Johansson, ballongflygare
och Andrée-föreläsare
2022-03-22

Foto: Owe Moltkesson


Arne Forsell, f d VD på Pharmacia Biotech m fl
2022-03-11

Foto: Owe Moltkesson


Årsmöten för verksamhetsåren 2020 och 2021
2022-02-22

Foto: Rune Björkman