Verksamheten låg helt nere
under hösten p g a fortsatta
restriktioner med anledning av

Detta gjorde vi våren 2020.

  
 Tisdag 28 januari kl 13:00, Träffpunkt Årsta

• Information om vårens program
därefter


underhållning av "Fyra vänner och en gitarr"
Tema: I vispoeternas sällskap


….


 Tisdag 11 februari kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Lars Nylén och Anders Nylund

berättar om händelserna 1719

"När ryssen brände Roslagen för 300 år sedan"

Lars  är f d länspolismästare i Uppsala, chef för Rikskrim och GD för Kriminalvårdssyrelsen
Anders är meteorolog och har arbetat på SMHI och är f d välkänd vädergubbe på TV4….


 Tisdag 25 februari kl 13:00, Träffpunkt Årsta


Årsmöte
med lättare förtäring….


E X T R A  programpunkt

Den 3 mars 2020 kl 13:00, gamla Pharmacia i Fyrislund

Besök och guidning på Pharmacia-utställningen


….


 Tisdag 10 mars kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Sven Hammar, Grisslehamn, med bakgrund
bl a i Flyg- och Försvarsstaben berättar om"Människoöden i Grisslehamn"


   ….

Och här tog tyvärr vårprogrammet
slut p g a corona pandemin. 

  ….

Nedanstående programpunkter ställdes in Tisdag 24 mars kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Frida Rångtell, fil. dr. i neurovetenskap vid Uppsala universitet

"Sömn och sömnlösa nätter"


   ….


Tisdag 21 april kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Svante Lindsjö, engagerad i Lennakatten i 24 år
Är nu tågklarerare, stins och ansvarig konduktör


"Järnvägsnostalgi i Sverige"

   …. Tisdag 5 maj kl 13:00, Träffpunkt Årsta

Göran Pettersson, mångårig medarbetare inom Pharmacia

"Tack Pharmacia för ett spännande arbetsliv 1969-1998"


  ….Tisdag den 19 maj, Vårutflykt till Norrtälje

I år går färden till Norrtälje där vi bl a besöker Pythagaros industri-
museum och Norrtelje Brenneri. Lunch och picknick.
Info betr kostnad* m m lämnas senare här på
hemsidan och i UNT-annonsen.….
 

     

Redigerad 2020-11-10