Detta gjorde vi våren 2022

•  22 februari        Årsmöte (för 2020 & 2021)

•  11 mars            Arne Forsell, "Pharmacias bioteknikverksamhet
                            ur mitt persspektiv"

•  22 mars            Per "Pelle Signal" Johansson:
                            "Andrées Polarexpedition 1897"

•   5 april              Frida Rångtell:  "Om slumra"

•   3 maj               Dan Andersson i ord och ton med Lennart Andersson     
                            och Bertil Teodorsson: "Jag väntar vid min mila"

•  17 maj              Vårutflykt till Norrtälje: Bl a besök på Phytagoras industri-
                            museum och Norrtelje Brenneri